De weegschaal van het OM

Op het moment dat je voor officiële doeleinden een weegschaal gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor het verkopen van producten, is de logische eis dat het apparaat geijkt wordt om zeker te zijn dat er eerlijke waardes worden aangegeven. Vrouwe Justitia heeft ook een weegschaal in haar handen om een zo eerlijk mogelijk oordeel te vellen. De vraag rijst, na het afketsen van een juridische procedure tegen rapper Akwasi, omdat hij opgeroepen zou hebben tot geweld, of de weegschaal van het Nederlandse Openbaar Ministerie wel geijkt is.

Het besluit van het OM kan ik persoonlijk wel mee leven. Juridisch zal het allemaal wel kloppen, al is er vaak meer wet, dan dat iemand zijn recht haalt. Toch voelt het niet goed, omdat de bewuste officier actief was in racisme organisaties, en dan aan de ‘zwarte zijde’ van de discussie. Het riekt daarom naar vriendjespolitiek en klasse justitie. In grote lijnen komt het er op neer dat Akwasi strafbaar gevonden wordt, maar niet vervolgd wordt als hij maar sorry zegt. Een Grapperhausje zeg maar. Dat heeft hij natuurlijk gedaan via een statement, waar dan toevallig geen enkele maal sorry in staat, maar dat terzijde.

Akwasi profileert zichzelf graag als een aardige jongen die absoluut tegen geweld is. Persoonlijk ken ik de man niet maar dat hij regelmatig in het nieuws is om zijn uitspraken, die hij dan snel weer intrekt of nuanceert maakt hem in mijn ogen niet echt geloofwaardig. Hij houdt wel van de aandacht, want die heeft hij nodig om zijn carrière aan de gang te houden en hij heeft vriendjes op de juiste plekken, bevestigt het OM onofficieel. Die vriendjes heeft een bekend PVV politicus blijkbaar niet bij het OM, nadat hij iets over Marokkanen heeft geroepen. Daar zit een officier die zich gedraagt als een pitbull. Het is net welke Officier van Justitie je treft. Of misschien beter: Welke al dan niet bevooroordeelde officier wordt je toegewezen.

Politiek en sector kennis

Een eerlijke column van Sigrid Stamkot in het Noordhollands Dagblad toonde weer eens aan hoe ver boer en burger van elkaar verwijderd zijn. Ze refereert aan een 2 jaar durend onderzoek van prof. dr. Leonie Cornips, waaruit blijkt dat koeien kunnen groeten en dat ze allemaal verschillende karakters hebben. Iedereen die ooit met koeien heeft gewerkt kan zonder onderzoek en op basis van ervaring een flink deel van dit rapport zonder enig verder onderzoek direct onderschrijven. Het maakt namelijk helemaal niets uit met welke sociale diersoort je werkt. Niet alleen bij koeien, maar ook bij varkens, schapen en honden kun je karakters en begroetingen onderscheiden en natuurlijk ook bij kuddedieren in het wild. Voor de verstedelijkte mens die ver van de natuur staat is het genoemde onderzoek misschien een eye-opener, maar voor een ieder die dagelijks beroepsmatig met dieren werkt een grotendeels zinloos rapport.

Deze column inspireerde me om het hier eens te hebben over de kennis van politici over hun specialismen. Je maakt regelmatig mee dat je haren te berge rijzen wanneer de toppers op het gebied van een gebrek aan kennis uit de bocht vliegen. Een zo’n topper is Drs. Laura Bromet, landbouwspecialist voor Groen Links in de Tweede Kamer. Ze plaatste een foto van schapen op Twitter tijdens de warme dagen, afgelopen augustus, met de opmerking dat ze wel een scheerbeurt konden gebruiken. Op een reactie die uitlegde dat wol ook isoleert tegen de warmte, antwoordde ze het volgende: “Als ik op dat niveau kennis zou hebben over landbouw, natuur, voedsel, economische zaken, post, digitalisering, water, telecom etc zou ik geen tijd hebben voor mijn werk: Volksvertegenwoordiger” Deze mevrouw bepaald mede ons landelijk beleid voor de landbouw!

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van FvD zie ik zeker niet als een domme betweter, maar ook hem betrapte ik laatst op een opmerking, waardoor ik dacht: “Moet deze man mede de besluiten nemen in onze regering?” Hij gaf aan verbaast te zijn dat boeren gingen studeren om hun vak uit te kunnen oefenen. Hij dacht namelijk dat een boer het vak van zijn vader leerde! Hij heeft duidelijk geen idee hoe innovatief de landbouw is en hoe positief het buitenland aankijkt tegen het kennisniveau in deze sector. Toch zit deze man in de Tweede kamer en beslist over ons aller toekomst. Dan nog maar niet te spreken over Sander Dekker die de vorige regering belast werd met het hervormen van het onderwijs. Hij zal zijn best gedaan hebben, maar als je destijds een willekeurige professional uit het onderwijs sprak, bleek al heel snel dat de kennis die hij had en vergaarde over onderwijs schromelijk tekort schoot.

Het is kortweg zorgelijk te noemen dat mensen die blijkbaar goed zijn in het profileren van zichzelf vrij makkelijk een zetel kunnen bemachtigen in de Tweede Kamer of zelfs minister of staatssecretaris kunnen worden. Het belangrijkste wat ze moeten doen is de juiste lijnen uitzetten naar kennisbronnen, maar dat is soms niet eenvoudig, denk ik dan. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat een bestuurder te eigenwijs is en zelf denkt voldoende kennis te hebben over van alles en nog wat. Daarnaast is die kennis niet altijd aanwezig, gaf laatst een Groen Links bestuurder toe. “Wij hebben eigenlijk alleen kennisbronnen in de biologische landbouw.” Een oproep aan alle partijen die straks, na de verkiezingen zetels bemachtigen in de Tweede Kamer: Zorg dat het kennisniveau van je mensen op peil is. Dat resulteert op zijn minst in minder besluiten die op emotionele basis genomen worden. Politiek gebaseerd op kennis en feiten zou een doel op zich moeten zijn.

Sector vernietiging

De nertsenhouderij wordt versneld weggesaneerd door alle corona besmettingen die in die sector voorkomen. Dat deze sector verboden wordt vind ik persoonlijk een schande en een priemend voorbeeld van emotie politiek. Je waant je in een politiek onstabiel Afrikaans land, waar dit soort praktijken ook wel voor komen. Maar de nertsenhouders zijn kansloos, want ze zijn met weinig en de economische waarde van hun sector is niet groot. Alle kans voor de ‘dierenvrienden partijen’ om de sector de genadeklap te geven. De vlag zal wel uit gaan hier en daar.

De corona crisis heeft voor problemen gezorgd bij de nertsenfokkers, maar door de versnelde sanering krijgen ze dan wel meer vergoeding voor het staken van hun activiteiten. De eerste ‘deal’ die hen opgedrongen werd gaf hen slechts de mogelijkheid om in 10 jaar de investeringen van hun bedrijf terug te verdienen. Persoonlijk vind ik het verplicht sluiten van een eerlijke sector te gek voor woorden. Het is allemaal ingegeven door het verdwijnen van bont uit het westerse straatbeeld. Hier hebben de mensen weinig met bont en dat maakt een hetze ontketenen des te makkelijker. Toch kijkt de gemiddelde politicus, zoals zo vaak, niet verder dan de neus lang is.

De vraag naar bont blijft wereldwijd gewoon bestaan, dus wordt de Nederlandse productie ergens anders in de wereld gewoon opgepakt als extra omzet en er zullen gerust Nederlandse ondernemers zijn die hun winst pakken en hun bedrijf net over de grens voortzetten. Weg omzet en weg banen! Gezien de welzijnseisen voor dieren in Nederland kun je rustig stellen dat de gemiddelde nerts in de wereld er op achteruitgaat. De bontproductie in het verre oosten gebeurt met duidelijk minder respect voor deze dieren dan in ons land. De politiek hier gelooft het allemaal wel. Wij vinden hier dat bont niet meer van deze tijd is en willen voorlopen op de rest van de wereld. Geloof me maar dat in 90% van deze wereld met een grote lach de omzet met bijbehorende winsten en belastingen in de armen wordt gesloten.

Een voorbeeld als vergelijking. Kijk naar de producenten van alcoholische producten als bier en wijn. Alcohol is bewezen giftig en kankerverwekkend. Stel dat er een politicus van een ‘blauwe knoop’ organisatie een voorstel doet om dit levensgevaarlijke goedje niet meer te produceren in Nederland. Dan zeg je gewoon tegen een concern als Heineken dat ze nog 10 jaar de tijd hebben om hun investeringen terug te verdienen en dat dan de brouwerijen moeten sluiten. Het land en de tweede kamer zouden te klein zijn op het moment dat iemand dat voorstelt. Alleen gebeurt dat niet, want alcoholische consumptie zit te veel verweven in onze samenleving, terwijl we strikt genomen best zonder kunnen en we kunnen alcohol, net als bont, ook gewoon in het buitenland kopen. Dit is precies wat er met de nertsenhouders gebeurt, alleen heeft het consumeren van alcohol niet alleen een breed draagvlak onder de bevolking, het economisch belang is ook duidelijk groter dan de productie van bont. Een duidelijk voorbeeld van het meten met 2 maten. Welke sector is de volgende die door linkse ideologieën om zeep wordt geholpen?

Stank

De macht van het geld bepaald in grote lijnen wat er gebeurt in ons land. Regeringen dienen te volgen en alleen bij extreme tegenstand wordt van het plan afgeweken in meer of mindere mate, maar je kunt er van op aan dat daar waar het geld zit er nooit slechter van wordt. In mijn optiek is dat geen groot probleem, zolang er maar enige spreiding in die macht blijft, want je dient te waken voor dictatuur, al is het maar op de achtergrond. Ieder systeem van regeren heeft z’n voor en tegens en een democratisch kapitalistisch systeem past mij persoonlijk prima.

Je hebt van die tijden dat de macht van het geld misschien ongewild een beetje aan het oppervlak komt en dan begint het altijd een beetje te stinken in Den Haag. Vaak zijn deze opgedrongen maatregelen heel lastig uit te leggen door politici en wordt er in allerlei bochten gewrongen om het zo uit te leggen dat het allemaal mooi klopt, zonder dat iemand het echt begrijpt. Recente voorbeelden van dit soort doorzichtige maatregelen zijn de wens van Mark Rutte om de belasting op dividend af te schaffen, of zo mogelijk te verlagen (Multinationals), de veevoermaatregel van Carola Schouten (Bouwmaatschappijen) en de volle vliegtuigen in coronatijd (Luchtvaartmaatschappijen), voorgedragen door Hugo de Jonge. Allemaal voorbeelden waar de winst voor het grote geld afdruipt.

De doorzichtigheid of het wel of niet het feilloos aantonen door middel van feiten, door tegenstanders bepaald meestal het succes of het niet doorgaan van een dergelijke regel. Maar ook de wens van het volk is van belang. In mijn ogen is vliegtuigen volstoppen tijdens de corona crisis niet uit te leggen, als je dat op andere plekken niet toestaat. Maar het (verwende) volk wil toch graag vliegen, dus is er weinig tegengeluid. Die regel doorvoeren was een makkie, maar er zit zeker een luchtje aan. Het geld regeert hier duidelijk, met toestemming van het volk.