Agrarisch tegengeluid

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk lijkt er dan toch een tegengeluid te komen uit de sterk versnipperde agrarische wereld, tegen de goed georganiseerde anti landbouw lobby uit de linkse milieu- en vegetarische hoek. Agrariërs uit diverse landbouwsectoren komen samen in Stichting Team Agro NL. Met bestaande pr-initiatieven en organisaties gaan zij samen de promotie voor de Nederlandse land- en tuinbouw uitvoeren. Door deze krachtenbundeling wordt een effectieve en slagvaardige communicatie eindelijk mogelijk voor de hele sector. Enige samenwerking tussen de vele PR initiatieven ontbrak tot nu toe volledig. Dit leidde tot een versnipperde boodschap, waar het grote publiek niets mee kon.

Iedereen die onze landbouw een warm hart toedraagt moet zijn handen dichtknijpen bij dit initiatief. Het is een prachtig instrument om direct te reageren op de negatieve ongefundeerde publicaties vanuit de verwende grachtengordel. De insteek zal zeker geen slachtofferrol zijn, maar vooral een van het vertellen van het ware verhaal om daardoor tegelijkertijd leugens en halve waarheden over de sector te ontkrachten. In de persberichten van de stichting wordt gerept over voorlichtings- en lesprogramma’s en dat dan direct van de Nederlandse voedselmakers zelf. Een initiatief, dat ook echt hard nodig is om die sector te beschermen, waarvan de meeste Nederlanders niet eens weten hoe goed, modern en duurzaam die is. Daarnaast is het een prestatie van niveau om die verdeelde boerenwereld eindelijk te verenigen in hun boodschap naar de onwetende consument. Zo kunnen de landelijke belangen organisaties zich volledig richten op de belangen van de boeren. Aan Team Agro NL de schone taak om het gebutste imago van de boer weer een beetje op te poetsen.

Maar zoals zo vaak is er natuurlijk geld voor nodig om dit soort campagnes te ondersteunen. De stichting heeft berekend, dat wanneer ieder agrarisch bedrijf jaarlijks slechts € 50,- stort er voldoende budget is om de plannen die ze hebben te realiseren. Met moderne middelen als sociale media en toch ook nog televisie kun je echt tegengas geven om die onwetende Randstedeling na te laten denken over wat er nu eigenlijk waar is van de linkse, groene, vegetarische boodschap. Laat maar komen mensen, die artikelen, foto’s en video’s van het ware verhaal. Ik wens Geertjan , Henny, Jolanda, Tom, Erik, Caroline, Suzanne, Peter, Jan, Alex, Anita en Femke alle succes. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in.

Binnenkort start Team Agro NL een crowdfundingsactie. Hou het in de gaten, want alle steun is welkom.

De foto is van Gert van den Bosch.

1 gedachte op “Agrarisch tegengeluid

Reacties zijn gesloten.