Kies voor boerenverstand in het waterschap

Verkiezingen zijn altijd een kakafonie van mooie beloftes. Prachtige verhalen en verstandige inzichten wisselen af met soms tenenkrommende conclusies. Dat zijn we inmiddels ook wel gewend, maar toch wil ik hier pleiten voor oergezond boerenverstand. Niet voor de politiek, want dat is op dat punt waarschijnlijk toch niet meer te redden, maar voor het waterschapsbestuur. De politiek heeft 10 jaar geleden haar intrede gedaan in het waterschap en volgens mij wordt het er daarmee niet beter op. Waterschappen zijn vooral praktische organisaties waar kennis van de omgeving van belang is. Die kennis is volgens mij tegenwoordig lang niet altijd meer aanwezig, maar ik houd hoop.

Tijdens een commissievergadering van het waterschap ging het eens over het weghalen van gronddammen om eerder aangelegde onderbemaling ongedaan te maken. Als agrariƫr haal je daar je schouders over op. Gewoon vergunning verlenen natuurlijk, maar een hoofdingeland van een partij gedragen door linkse partijen en milieugroeperingen vroeg zich af, wat dit voor de vissen betekende. Hij had er blijkbaar geen idee van dat zijn visjes een groter leefgebied kregen en op de plekken waar de onderbemaling was, zelfs ook nog dieper water. Ik maak me daar dan toch zorgen om, wanneer mensen met dit kennisniveau beslissen over het gebied waar ik woon. Geen benul van stromingen, water en de verschillen tussen de verschillende grondsoorten en eigenlijk ook niet van de manier waarop de natuur werkt.

Stem voor het waterschap op een boer of op iemand van het platteland met een boerenachtergrond, ongeacht welke partij. Een waterschapsbestuur houdt zich voornamelijk bezig met het landschap. Dan is het verrekte handig om een beetje kennis te hebben van hoe water en de verschillende grondsoorten op elkaar reageren. De linkse lobby wil graag veen vernatten, maar dat werkt alleen als je het land onder water zet. Een peilverhoging lost niets op, want in het midden van de percelen staat het grondwater dan nog steeds laag en bij moerasvorming heb je dan geen CO2 uitstoot meer, maar wel methaan uitstoot. Maak ze dat maar eens wijs, dat is nog niet zo eenvoudig. Het geloof in de linkse ideologie is in die contreien zorgelijk groot. Kies voor boerenverstand in het waterschap, want als je de stadse jongens op het waterschap loslaat krijg je de gekste oplossingen die de omgeving en de economische factoren in de regio hard raken. Stem agrarisch!