Linkse anarchie

Er is een motie aangenomen in de tweede kamer om strenge straffen te eisen tegen dierenactivisten die inbreken in stallen en daar (gemanipuleerde) video opnames maken om deze vervolgens wereldkundig te maken. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dienden deze motie in ter bescherming van de boerengezinnen die hieronder lijden. Niks mis mee en ook logisch, zou je denken. Inbreken is al sinds jaar en dag een strafbaar feit. Maar niet voor de SP, Groen Links en de PvdD. Zij stemden tegen deze motie en dat kun je op zijn minst curieus noemen. Inbreken in stallen zou van deze partijen dus gewoon mogen, ondanks de fysieke en emotionele schade dat dit met zich meebrengt. Mag dat voor de goede zaak dan? Aantonen dat er zoveel mis is met de veehouderijen in Nederland? Daar zijn toch wel andere manieren voor? Deze 3 linkse partijen sturen zo aan op een soort anarchie en tonen een extremistisch karakter als het om denkbeelden over de veehouderij gaat. Als het om, of liever tegen de veehouderij gaat, mogen wetten dus gewoon overtreden worden.

Het is me in de loop van de tijd ook wel duidelijk geworden dat de SP en Groen Links geen enkel persoon in de organisatie hebben met enige kennis van de veehouderij en er ook geen enkele affiniteit mee hebben terwijl iedereen weet dat de Partij van de Dieren iedere vorm van veehouderij wil uitbannen in Nederland. Het is schokkend om te ontdekken wat er dan allemaal mag. Inbreken mag dus, in het belang van de goede zaak, waar een klein groepje mensen sterk van overtuigd is. Er zijn vermoedens dat er ergens iets goed mis is. Dan mag dat blijkbaar onder het mom van: In liefde en oorlog is alles geoorloofd. Waar gaat dit uiteindelijk heen?

Anarchistische en extremistische uitingen zijn in Nederland ook redenen om eens op onderzoek uit te gaan. Een vermoeden zou voor iemand die gelooft in de extreem goede zaak die veehouderij heet, reden kunnen zijn om eens in te breken in huize Thieme, Klaver en Marijnissen. Gewoon om aan te tonen dat ze anarchie en een vorm van extremisme aanhangen. Misschien terloops nog even een meegebracht documentje neerleggen die dit aantoont en dat dan op video zetten en deze dan weer posten op sociale media. Dat mag dan blijkbaar ook van onze linkse partijen in Nederland. Het is tenslotte voor een goede zaak waar heilig in geloofd wordt.

Moreel gezien is dit te gek voor woorden natuurlijk. Inbreken mag nooit een middel zijn. Niet in stallen en niet in huizen. We hebben diverse overheidsinstanties die misstanden en overtredingen aanpakken en die zijn daar best goed in hoor. Ik ben wel geschrokken van de stemmingsuitslag van de motie. Het toont aan dat er in ons land diverse groeperingen rondlopen die zichzelf boven de wet plaatsen. Aanpakken die gasten die voor hun zelfverzonnen goede doel de wet willens en wetens overtreden. Ik ben voor keiharde straffen. Zo kunnen we getroffen gezinnen misschien een klein stukje gevoel van veiligheid teruggeven. De impact van een inbraak is immers enorm, maar daar hebben de PvdD, Groen Links en SP blijkbaar maling aan.